Kategori: Windows

Skype ve Office 365 fotoğraf yüklemeyi pasif hale getirme

Office 365 kullanan sistemlerde skype kullanıyorsanız, skype ve Office 365 web portal üzerinden foto yüklemeyi kapatmak istiyorsanız bu işlem Office 365 power shell üzerinden yapılması gerekiyor. Aşağıda yapılması gereken işlemleri… Read more »